AVÍS LEGAL DE LA WEB http://www.pulidosymex.com 1- CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL WEB I LA SEVA ACCEPTACIÓ El present avís (en endavant, el "Avís Legal") regula l'ús del servei d'accés i utilització de la web que Polits Ymex, SL (Des d'ara Polits Ymex) posa a la seva disposició. Polits Ymex, SL, com a responsable de la web informa que té el seu domicili social a C / Glòria nº 5, semisoterrani 1a, 08902. Hospitalet de Llobregat, Barcelona, ​​amb NIF nombre B61818969 inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 31256 , Foli 19, Full B191974 Inscripció 1ª. La utilització de la Web atribueix la condició d'usuari de la web (en endavant, "l'Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Polits Ymex en el moment mateix en què l'Usuari accedeixi a la web. Polits Ymex es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració dels continguts i els serveis del Web, així com les condicions requerides per a la seva utilització quan això sigui convenient per a la seva millor prestació. El contingut de la present web està protegit per les lleis de propietat intel·lectual. Aquests continguts han de ser usats de forma correcta i licita per l'usuari i, en particular resta obligat a utilitzar aquests continguts de forma diligent, correcta i lícita. No podran utilitzar-se els continguts de forma contrària a la llei, a la moral o als bons costums acceptades en ordre públic. Està prohibida la transmissió de qualsevol tipus de dades que vostè pugui realitzar a aquesta web, oa altres pertanyents a terceres empreses els links podrà trobar dins d'aquest web, que atempti contra els drets de propietat de tercers, siguin obscens, pornogràfics, difamatoris, de caràcter amenaçador o material que pugui ser considerat delicte o falta en virtut del vigent Codi Penal. Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació de continguts (textos, imatges, veus o estructura) tret que es compti amb l'autorització expressa i per escrit del titular dels drets adquirits. 2. OBJECTE A través del web, Polits Ymex, informa dels seus serveis d'acabats metàl·lics. Pulimentos industrials de tot tipus. 3. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB 3.1. Accés i utilització de la Web La utilització del Portal té caràcter gratuït per als usuaris. 3.2. Veracitat de la informació Tota la informació que faciliti l'usuari a través del web haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis de recollida de dades. De la mateixa manera, s'haurà de mantenir la informació facilitada a Polits Ymex actualitzada. En tot cas l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Polits Ymex o a tercers per la informació que faciliti. 3.3. Obligació de fer un ús correcte de la Web L'usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic. A aquest efecte, l'usuari s'abstindrà d'utilitzar la web amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la web els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de Polits Ymex, o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari). Polits Ymex es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la Web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals. 4- COPYRIGHT I MARQUES REGISTRADES Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la web són propietat de Polits Ymex o de tercers, sense que pugui entendre que l'ús o accés a la Web i / o als serveis atribueixi a l'usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius. Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de Polits Ymex o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'usuari, en virtut del que estableix aquest Avís Legal, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts van més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la web. 5.- RESPONSABILITATS PER DANYS I PERJUDICIS L'usuari del web o de qualsevol de les pàgines web de terceres empreses, incloses en el website o amb un accés mitjançant un link des del mateix, serà responsable dels danysi Perjudicis que Polits Ymex pugui patir directament o indirectament, com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades establertes en el present Avís Legal. 6- LÍMIT DE RESPONSABILITAT Polits Ymex no garanteix la disponibilitat del funcionament dels serveis de la web. Quan això sigui raonablement possible, Polits Ymex advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament del web. Polits Ymex tampoc garanteix la unitat dels Serveis per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva inhabilitat, i en particular, encara que no de manera exclusiva, que els usuaris puguin efectivament utilitzar els Serveis i accedir a les diferents pàgines web des de les que es prestin els Serveis. Polits Ymex no garanteix la privacitat i la seguretat de la utilització del Web, no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat. Polits Ymex no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l'usuari (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en aquest. De la mateixa manera, Polits Ymex, eludeix tota responsabilitat en els supòsits de fallada en el rendiment, error, omissió, interrupció, defecte de demora en l'operació de transmissió, fallada del sistema o línia, així com en el contingut, exactitud i opinions expressades i altres connexions subministrades per aquests mitjans. Polits Ymex no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels Continguts, ni tampoc garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts. Aquesta web pot establir enllaços a altres pàgines web que pertanyen a tercers sobre els quals Polits Ymex no té cap control. En aquests supòsits Polits Ymex no assumeix cap responsabilitat ni compromís sobre la informació continguda en aquestes pàgines ni dels serveis o productes que en elles s'inclogui o ofereixi. En cas que una autoritat judicial comuniqui a Polits Ymex o aquesta tingui coneixement efectiu de l'existència d'una informació il·lícita continguda en la web o que lesioni bens o drets d'un tercer susceptible d'indemnització, Polits Ymex col·laborarà amb les organismes competents per a la identificació dels persones responsables d'haver publicat la informació il·lícita, i en tot cas, procedirà a retirar tal informació o fer impossible l'accés a la mateixa. 7- POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES Mitjançant el present avís, de Polits Ymex, informa als usuaris de la website, sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a Polits Ymex us dades personals que li són sol·licitades en el lloc web per a la prestació dels seus serveis, subscripció a notícies. Responsable: Polits Ymex, S.L. - NIF: B61818969. Dir. Postal: C / Glòria nº 5, semisoterrani 1a, 08902 Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Telèfon: 934220751. Correu electrònic: info@pulidosymex.com En nom de l'empresa, tractem la informació que ens facilita amb la finalitat atendre les sol·licituds d'informació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si Polits Ymex estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris. Polits Ymex adverteix a l'Usuari de la utilització de cookies quan l'Usuari navega per la pàgina web. Política de cookies Les dades que se sol·liciten són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims de Polits Ymex. L'usuari haurà d'omplir els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament defectuós del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. Polits Ymex ha instal·lat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, Polits Ymex s'obliga a complir amb l'obligació de secret respecte de les dades contingudes en els seus tractaments segons el que estableix la legislació de protecció de dades aplicable. En particular, Polits Ymex informa que ha subscrit els pertinents acords de confidencialitat i protecció de dades amb tercers que tenen accés a dades personals responsabilitat de Polits Ymex per a la prestació d'un servei a aquesta. 8- DURADA Polits Ymex podrà interrompre el servei del Web no obstant, està autoritzada a donar per acabadao suspendre la prestació dels Serveis en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, Polits Ymex advertirà prèviament l'acabament o suspensió de la prestació dels serveis de la web. 9- JURISDICCIÓ Les parts, amb expressa renúncia del seu propi fur, accepten com a legislació rectora del present contracte, l'espanyola, i es sotmeten per a la resolució de quants litigis poguessin derivar-se del mateix als Jutjats i Tribunals de Barcelona. 10- LEGISLACIÓ Les presents Condicions Generals es regeixen per les lleis espanyoles.